Investeringssparkonto, (ISK)

När det kommer till ekonomiskt sparande finns det ett par olika sätt att gå till väga. Som vanligt finns det fördelar och nackdelar med båda sätten och det finns inget som är mer rätt än det andra.

Lysa sparkonto

 • Årsränta: 3,05%
 • Gratis uttag

Nordnet sparkonto

 • Årsränta: 2,75%
 • Insättningsgaranti
 • Gratis uttag

Sigmastocks sparkonto

 • Låg avgift på 0,35%
 • Gratis uttag

De två mest förekommande sätten att spara sina pengar på är genom ett vanligt sparkonto eller ett investeringssparkonto, förkortat ISK. Läs mer om detta nedan.

Investeringssparkonto och ISK konto

Investeringssparkonto förkortas med ISK. Många texter använder uttrycket isk konto, vilket rent tekniskt sett betyder investeringssparkonto konto, vilket är inkorrekt. Dock så är det ofta så det skrivs, vilket den här artikeln också kommer att göra.

Nedan kommer vi gå igenom det du behöver veta om investeringssparkonton. Det kommer hjälpa dig att ta reda på om ISK är någonting för dig, eller om du istället ska leta efter andra former av sparande, som till exempel sparkonto.

Vad är ett investeringssparkonto ISK?

Ett investeringssparkonto är kort och gott ett konto som är till för dig som vill investera pengar i fonder, aktier och andra värdepapper. Du kan enkelt och smidigt köpa och sälja värdepapper och på så sätt öka värdet på ditt isk konto.

Många väljer att använda ett isk konto istället för sparkonto då du dels slipper betala skatt på 30% av ränteintäkterna, men även för att det finns goda möjligheter att värdet på kontot växer relativt snabbt. Istället betalar du schablonskatt varje år. Vi återkommer till detta nedan.

Ett investeringssparkonto ISK skiljer sig från ett vanligt sparkonto där räntan inte resulterar i stor procentuell ökning varje år. Med ett investeringssparkonto har du goda möjligheter att markant öka värdet relativt snabbt. Det ska även tilläggas att det inte finns några garantier att kontot ökar, och du kan till och med förlora pengar från kontot.

En fördel med ett investeringssparkonto ISK, till skillnad från en del sparkonton, är att ditt isk konto ej är bundet. Det betyder att du när som helst kan sälja dina aktier och fonder, omplacera kapital eller ta ut pengarna. Om du vill ta ut dina pengarna behöver du som sagt inte betala någon kapitalskatt.

Vidare är det upp till dig hur aktiv du vill vara med dina investeringar. Hur mycket du vill ha på kontot eller hur mycket du vill handla värdepapper för bestämmer själv.

Investeringssparkonto är något som uppkom för ca 10-11 år sedan och som förenklade processen med att handla värdepapper.

Vem kan öppna invester-
ingssparkonto?

För att kunna öppna ett isk konto krävs det att du

 • har svenskt personnummer
 • är folkbokförd och bosatt i Sverige
 • är minst 18 år för att kunna köpa och sälja värdepapper

I princip kan vem som helst öppna ISK. Du måste dock vara minst 18 år gammal för att kunna köpa och sälja aktier och fonder. Vidare krävs det att du har svenskt personnummer och är folkbokförd samt bosatt i Sverige.

Du kan öppna flera stycken olika ISK-konton. Av den anledningen har det blivit populärt att starta ett investeringssparkonto åt sina barn eller barnbarn. Kontot kan stå i ditt namn, men tillhöra en omyndig person.

Vilken bank ska du välja för ditt investerings-
sparkonto?

Något förenklat kan man säga att du först och främst bör välja bank baserat på om du är småsparare eller om du planerar att göra större investeringar.

De vanligaste aspekterna att titta på när du jämför olika banker är:

 • till vilket belopp du kan handla gratis för
 • courtage
 • vilka sorters värdepapper du kan handla med
 • tillgång till antal fonder
 • ränta

En del banker låter dig helt kostnadsfritt handla för upp till 50 000 – 80 000 kronor. Courtage är en avgift som fondkommissionären tar ut när du handlar med värdepapper. Coutage tillkommer i de flesta fall, men kan märkbart variera beroende på bank.

Exempelvis ligger vissa courtage på mellan 1-99 kronor om du handlar online, men kan sträcka sig upp till 250 kronor om du handlar över telefon. Det kan vara fast pris, eller procentuellt baserat på värdet du handlar för. Premiumkunder kan få rabatt på courtage hos vissa banker.

Alla banker har inte samma ut bud av aktier och fonder. Se till att banken du är intresserad av även har tillgång de aktier och fonder du vill investera i, innan du öppnar ett ISK-konto hos dem.

Generellt sett får du ingen ränta när du placerar pengar i ett ISK-konto. Är du ute efter ränta som växer av sig själv, utan att behöva investera, så bör du titta närmare på sparkonton.

Hur funkar ett investerings-
sparkonto?

Att öppna ett ISK-konto är i princip detsamma som att öppna vilket aktiedepå som helst. Du sätter in pengarna på ditt investeringssparkonto som du sedan kan använda för att handla aktier, fonder eller andra slags värdepapper.

Skatten på ett ISK-konto

Till skillnad från ett sparkonto eller en aktiedepå så betalar du ingen kapitalskatt på 30% när du väljer att ta ut pengar från kontot. Istället betalar du årligen en schablonskatt. Hur mycket du betalar baseras på värdet på ditt konto. Skatten är låg i jämförelse med kapitalskatt.

Kapitalskatt

Kapitalskatten fungerar så att du måste betala 30% av din vinst när du säljer dina aktier eller fonder. Om du haft aktierna under en lång period och låtit de växa i värde så kan 30% bli ett väldigt högt belopp.

Schablonskatt

Oavsett hur mycket pengar du har tjänat eller har på ditt ISK-konto behöver du inte betala någon kapitalskatt alls. Istället för kapitalvinstskatt så betalar du varje år en schablonskatt. Det du betalar motsvarar ett genomsnittligt värde av ditt konto från det förgående året.

Schablonskatten förväntas ligga omkring 0.5% av värdet av ISK-kontot. Det är alltså en procent som generellt sett är lägre än den som fondkommissionären tar ut för att förvalta dina fonder.

Schablonskatten behöver du inte heller deklarera.

Vem får öppna ett sådant konto?

Endast privatpersoner har rätt att starta och förvalta ett investeringssparkonto. Det betyder att företag inte kan utnyttja ett ISK-konto för att köpa och sälja värdepapper. Inte heller kan du öppna ett konto i ditt eget namn, men använda det för att handla åt företaget. Skulle du göra det och det upptäckts, kan du bli tvungen att betala en kapitalskatt i efterhand.

Vilka typer av värdepapper kan man spara i?

Olika banker erbjuder olika breda utbud av fonder och aktier. Exempelvis har Nordnet och Avanza ett mycket brett utbud av både aktier och fonder. Det är en av anledningarna till deras populäritet. Andra bolag, som Fondab ISK, har endast fonder att investera i.

I ditt investeringssparkonto kan du i många fall investera i aktier, fonder, aktieindexobligationer, obligationer samt likvida medel.

Enligt lag får du inte heller lägga aktier i ett bolag som du eller en närstående till dig står som ägare på minst 10%.

Insättningsgaranti och investerings-
skydd

Investeringssparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin samt investeringskyddet.

Insättningsgarantin ger dig skydd om bolaget skulle gå i konkurs och garanterar att du får tillbaka upp till 950 000 kr i likvida medel. Har du ett vanligt sparkonto får du tillbaka upp till 1 050 000 kr i försäkring. Insättningsgarantin gäller även de icke-investerade pengarna på ditt ISK-konto.

Med investerarskydd skyddar upp till 250 000 kronor om en värdepappersförhandlare skulle gå i konkurs. Viktigt att komma ihåg är att skyddet inte gäller fonder och aktier som sjunker i värde, när ett företag exempelvis går mot eller är i konkurs. Det gäller alltså bara när din fondkommissionär går i konkurs, inte företaget.

Vanliga frågor om investeringssparkonto

Det är lönsamt att öppna ett ISK-konto om du vill vara aktiv i ditt sparande. Ett vanligt sparkonto är lättare att hantera och det genererar pengar i form av ränta, men utan att du aktivt behöver göra någonting. Årsräntan kan vara relativt bra, men det är vanligtvis inte ett bra sätt att tjäna större summor pengar på.

Med ett ISK-konto har du möjlighet att vara så aktiv som du vill. Genom att köpa och sälja aktier eller fonder, finns det goda möjligheter att tjäna pengar.

Det är alltid en risk med att köpa aktier och fonder då värdepapper kan tappa värde. Det kan resultera i att värdet på ditt ISK-konto sjunker.

För många personer är det lönsamt med ett investeringssparkonto.

Ja, för de flesta är det bra att spara i ett ISK-konto. Dock beror det på dig som individ och på vilket sätt du vill spara. Vill du spara aktivt och verkligen få kontot att växa är ett ISK-konto en bättre idé än ett sparkonto.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att du får betala skatt oavsett om kontot gått med plus eller minus. Går kontot inte plus måste du ändå betala skatten.

Ja, det är möjligt att värdet på ditt konto sjunker. Om aktierna eller fonderna i förtaget du köpt minskar i värde så sjunker även värdet på ditt konto.

Det kostar ingenting att öppna ISK-konto och du kan ha flera stycken igång samtidigt.

Ett ISK-konto är ett sätt att spara pengar på där du samtidigt enkelt och smidigt kan köpa värdepapper direkt via kontot. Du betalar ingen kapitalvinstskatt på din eventuella vinst, utan du betalar årligen en schablon skatt som baseras på kontots genomsnittliga värde det föregående året.

Ja. Det finns inga krav på hur mycket pengar du ska ha på kontot eller hur du flyttar dina pengar in och ut från ditt ISK-konto. Dessa konton har inte heller någon bindningstid.

Vid ett dödsfall där den avlidne har ett investeringssparkonto så är det lagen om arvsrätt som gäller. Om inget annat angivits så är det bröstarvingarna som har den legala rätten till ISK-kontot.

Det finns ingen gräns för hur mycket pengar du kan ha på ditt ISK-konto. Däremot är det viktigt att komma ihåg att insättningsgarantin endast täcker upp till 1 050 000 kr. Har du mycket mer än så är det ofta en klok idé att ha flera ISK-konton samtidigt. Insättningsgarantin gäller per konto.

ISK sparande kan vara ett bättre alternativ för långsiktigt sparade eftersom skatten är lägre än vid andra former av intäkter. Vidare behöver du inte heller deklarera aktie– och fondvinsten. Även insättningsgarantin och investeringsskyddet är en god anledning till att skaffa ett ISK-konto.

Eftersom du endast betalar schablonskatt så måste du över den så kallade brytpunkten för att avkastningen ska vara lönsam.

AF konto är en aktiedepå som på ett antal punkter skiljer sig från ISK-konto. Den största skillnaden är hur kontona beskattas.

AF, som står för aktier fonder konto, beskattas med 30% på kapitalvinsten. Med ett AF-konto kan du även kvitta dina förluster mot dina vinster. Du betalar alltså endast skatt på det som du har gått plus på.

På ett investeringssparkonto så betalar du schablonskatt oavsett om kontot vuxit eller krympt i värde.

Nej, du får ingen ränta på pengarna som är insatta på ISK-kontot.

Du betalar ingen direkt avgift, men du betalar årligen något som kallas schablonintäkt.

Schablonintäkten för ISK-konton ligger på 1,25 procent av kapitalunderlaget från det forna året. Det beskattas med 30% av schablonintäkten, som i sin tur motsvarar 0.375% av kapitalunderlaget. 1,25

Med ett ISK-konto har du både insättningsgaranti och investeringsskydd. Det innebär att både likvida medel och aktier står försäkrade ifall banken skulle gå i konkurs. Däremot har du inget skydd ifall företag som du köpt aktier hos går i konkurs.

Du kan ta ut pengar när du vill utan att beskattas. Vissa rekommenderar att inte ha likvida medel på sitt ISK-konto eftersom de pengarna räknas in i den årliga beskattningen, utan att de genererar någon ränta tillbaka.

Jämför på FinanceWise vilken bank som erbjuder bäst ISK-konto för dig och din ekonomi. Se till att de erbjuder de finansiella instrument som du vill använda samt har ett lagomt lågt courtage.

Vilket investeringssparkonto passar dig?

Jämför alla investeringssparkonto i vår översikt baserat på förmån och pris.