Aktiesplit – Vad är det och hur fungerar det?

Som innehavare av aktier i ett bolag kan man på olika sätt beröras av de beslut som bolagets ledning fattar.

eToro

  • Fonder (ETF:er), aktier, råvaror, valuta
  • 0% avgift vid aktiehandel
  • eToro copy trading låter dig kopiera andra traders

Avanza

  • Bästa nätmäklare enligt kunderna 11 år i rad!
  • Handla aktier, fonder, valuta, certifikat och mycket mer
  • Automatisk fondplacering i Avanza Auto

Det kan handla om allt från rent affärsidémässiga aspekter, såsom att verksamheten ska byta riktning, till att ledningen väljer att bolaget ska genomföra en aktiesplit. Som aktieägare kan händelser likt dessa påverka din ekonomi, därför är det av stor vikt att du har koll på vad olika finansiella åtgärder innebär för dig och dina investeringars värde.

I denna artikel ska vi därför gå igenom vad en aktiesplit är. Du kommer att få användbar information om hur, varför och när en aktiesplit genomförs samt vad som kan förväntas att hända med aktiekursen. Vi kommer även att ge exempel på företag som har gett ut nya aktier och hur du räknar ut hur många nya aktier i bolaget som du tilldelas.

Vad är en aktiesplit?

En aktiesplit i ett bolag genomförs ofta om priset på aktien upplevs vara för dyrt. Bolaget kan då styra aktiekursen genom en aktiesplit. Det som då händer är att bolaget delar på de aktier som de har. Antalet aktier kommer att öka, men priset på varje enskild aktie kommer att sjunka. Då en aktiesplit genomförs stöter du på begrepp likt 1:2 eller 1:4.

Exempel på aktiesplit

Låt oss illustrera vad en aktiesplit innebär med ett exempel. Säg att ett företag bestämmer sig för att göra en 1:2-split. Då kommer priset per aktie att sjunka med 50 procent, medan antalet aktier kommer att fördubblas. Det vill säga, äger du 10 aktier á 100 kronor före spliten uppgår din investerings värde till 1 000 kronor. Efter 1:2-spliten kommer du att äga 20 aktier till ett värde av 50 kronor per aktie. Som du ser är värdet på innehavet i bolaget 1 000 kronor även efter spliten, men du äger flera aktier än innan.

Varför gör man en split av aktier?

Det finns flera anledningar till att bolagsledningen väljer att göra en aktiesplit. En av de två främsta anledningarna nämnde vi ovan – bolaget anser att aktiekursen har blivit för hög, vilket kan skrämma bort investerare att köpa fler aktier.

Dessutom kan ett lägre pris per aktie locka nya investerare, så att “tröskeln” till att investera i företaget blir lägre. Detta gäller särskilt för yngre personer eller mindre småsparare.

Att investerare avstår från att köpa aktier är en icke-önskvärd situation för bolagets ledning. Därför är en split ett verktyg som kan användas för att återigen öka investeringsviljan.

Företag som har gjort aktiesplits

Genom historien finns det en rad företag som har valt att göra en split, och ge ut fler aktier till sina ägare. Tittar man bara på en vecka i juni 2022 är listan över de företag som ökar antalet aktier i bolaget väldigt lång. Företagen återfinns inom alla typer av branscher, över hela världen, men har primärt en gemensam nämnare – priset på aktien har ökat så pass mycket att ledningen känner att aktiekursen behöver sjunka för att öka investeringsviljan.

Här i Sverige finns också en rad företag som har genomfört en aktiesplit – Investor och Wihlborg är två av flera exempel under det senaste året.

Vad händer vid omvänd split?

För det första – vad är omvänd split? Jo, omvänd split är ungefär som det låter. En aktiesplit, fast tvärtom. Så istället för att en aktie i ett bolag delas till att bli flera, kommer en omvänd split göra att flera aktier slås ihop till en aktie. Antalet aktier i ett bolag blir således lägre, men priset på varje aktie blir högre.

Det finns egentligen inte en enskild anledning till varför ett bolag väljer att göra en omvänd split, utan det finns flera och de kan skilja sig åt. Vi listar två anledningar nedan.

  • Priset på aktien har blivit så lågt att det blir svårt att få en god överblick över värdet. Inte sällan kan det handla om ett pris på under 1 krona, då det börjar handla om ören snarare än kronor.
  • En låg aktiekurs kan signalera brist på intresse hos investerare – ett företag vill givetvis att priset på dess aktier ska stiga, då det innebär att det finns en tro på bolaget och dess affärsidé.
  • Små rörelser i priset i den dagliga handeln får stora konsekvenser procentuellt, vilket kan bli missvisande för hur aktien handlas.

Om ett bolag väljer att det är en omvänd split, på exempelvis 4:1, som behöver genomföras så innebär det att varje aktie blir fyra gånger dyrare, samtidigt som det totalt antal aktier minskar med fem gånger. Värdet på din investering i bolaget förblir dock detsamma uttryck i kronor – varken mer eller mindre som innan den omvända spliten genomfördes.

Vad brukar hända efter en aktiesplit?

Som du har förstått påverkar varken en vanlig aktiesplit eller en omvänd split bolagets börsvärde eller värdet på dina investeringar automatiskt, utan det brukar i mångt och mycket handla om psykologiska faktorer. Lägre tröskel vid en vanlig split, och högre seriositet vid en omvänd split, för att generalisera.

Trots att börsvärdet efter en split är detsamma som innan den genomförs, brukar marknaden kunna reagera i sin handel av aktien. Tittar man på den historiska information och statistik över handel inför och efter spliten (vanligt split, inte omvänd split) får man lov att konstatera att det allt som oftast innebär ett lyft för aktien.

Först brukar en split göra så att priset på aktien stiger innan själva spliten genomförs, och sedan fortsätter att öka mer än snittet i upp till ett år efteråt. Exakt hur utvecklingen för aktien som har delats artar sig beror till viss del på börsvärdet. På kort sikt, alltså runt en vecka, kan en split medföra en tillfällig nedgång i aktiekursen för bolag med ett börsvärde under 100 miljoner, men på längre sikt har även dessa bolag ökat i värde.

Är en aktiesplit bra eller dåligt?

För att avgöra huruvida en split är bra eller dåligt kan man behöva ta några faktorer i beaktning. Först, vad är det som får bolaget att vilja ge ut nya aktier? Har kursen drivits upp av blankare, eller har kursen ökat till följd av en generellt positiv avkastning, tro och investeringsvilja? Det gäller att veta varför ett bolag vill göra en split.

Tittar man sedan på den historiska informationen kring avkastning för en aktie som har genomgått en split kan man konstatera att det generellt sett har varit smart beslut, genom att priset på aktien har stigit såväl inför som efter spliten.

Vanliga frågor om aktieportfölj

En aktiesplit innebär att bolaget delar sina aktier så att de blir fler, i syfte att sänka en aktiekurs som har blivit väldigt hög. Genom att man delar på en aktie, till två eller fler aktier, kan man motverka att investerare skräms bort från att investera i en aktie som ser väldigt dyr ut.

Det finns inte en specifik, enskild kurs vid vilket bolag bedömer att priset per aktie har blivit för högt, utan det beror på varje enskilt bolags kontext. Säg såhär, gör ett pris på en aktie att investerare avstår från att handla den på grund av det, och inte på grund av bristande tro på verksamheten eller liknande, får man som bolagsledning nog överväga en split.

Vid en omvänd split. Till skillnad mot en vanlig split, då aktien delas i två eller fler delar, gör en omvänd split att totalt antal aktier minskar, men aktiekursen ökar. En omvänd split är något som ett bolag ibland gör om de bedömer att aktiekursen är så låg att den ger ett oseriöst intryck eller är svår att överblicka.

Som nybörjare kan man med fördel investera i stora etablerade företag. Alltså företag som man känner till och kan hålla koll på genom nyheter och liknande.

Vilket investering passar dig?

Jämför alla mäklare i vår översikt utifrån fördel och pris.