Aktiesplit – Vad är det och hur fungerar det?

Som innehavare av aktier i ett bolag kan man på olika sätt beröras av de beslut som bolagets ledning fattar.

aktiesplit