Investeringssparkonto skatt

Sedan lite drygt 10 år sedan skapades möjligheten för folk att börja spara pengar genom ett investeringssparkonto. Syftet var att det ska bli enklare för både småsparare och de som med lite mer kapital för att investera och öka sina tillgångar på ett enklare sätt och undvika vinstskatt.

Investeringssparkonto skatt