Investeringssparkonto skatt

Sedan lite drygt 10 år sedan skapades möjligheten för folk att börja spara pengar genom ett investeringssparkonto. Syftet var att det ska bli enklare för både småsparare och de som med lite mer kapital för att investera och öka sina tillgångar på ett enklare sätt och undvika vinstskatt.

Lysa sparkonto

  • Årsränta: 3,05%
  • Gratis uttag

Nordnet sparkonto

  • Årsränta: 2,75%
  • Insättningsgaranti
  • Gratis uttag

Sigmastocks sparkonto

  • Låg avgift på 0,35%
  • Gratis uttag

Det som gör isk sparande attraktivt är dels att du inte behöver deklarera vinster eller förluster i din årliga deklaration, utan det sköts automatiskt av banken. Vidare så betalar du inte heller någon eller vinstskatt på vinsten du gör.

Istället för vinstskatt betalar du schablonskatt som är mycket lägre.

I denna artikeln ska vi gå igenom det du behöver veta när det kommer till hur isk beskattas.

Hur fungerar skatt på isk?

Utformningen av ett investeringsparkonto är att för att göra det så enkelt som möjligt att spara pengar men även att kunna betala skatt på sina investeringen på ett så simpelt sätt som möjligt.

Till skillnad från sparkonto eller aktie- och fondkonto där du betalar vinstskatt årligen, eller varje gång du tar ut en vinst, så betalar du en schablonskatt på isk. Värdet på ditt konto behöver du inte själv deklarera i din årliga deklaration.

Schablonskatt

Schablonskatt en skatt som baseras på ett genomsnittligt värde av ditt isk konto. Beräkningarna görs en gång varje kvartal: den första januari, april, juli och oktober. Exakt hur mycket du betalar i skatt kommer variera från ett år till ett annat. Skatten är en uträkning som grundar sig i värdet på ditt konto och statslåneräntan.

Skatten beräknas utifrån den så kallade schablonintäkten, vilket är en tänkt årlig avkastning, som du beskattas för oavsett om du gjort vinst på kontot eller gått med förlust. Schablonintäkten beräknas baserat på värdet av ditt konto som i sin tur beskattas som en inkomst av kapital, alltså en beskattning på 30%.

Ditt genomsnittliga värde av ditt isk konto multipliceras med statslåneräntan från 30 november det förgående året plus en procentenhet. Resultatet av den beräkningen är din schablonintäkt och den schablonintäkten beskattas med 30%.

  • Kapitalunderlaget är en beräkning som görs baserat på genomsnittsvärdet på ditt isk konto. Du lägger ihop värdet av kontot som det är varje kvartal (alltså 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) och delar det med 4. På så sätt räknar du fram det kontots genomsnittliga värde vilket också är kapitalunderlag.
  • Schablonintäkt är kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan den 30 november det förgående året plus en procentenhet. Statslåneräntan kan dock inte understiga 1,25 procent. Om statslåneräntan plus en procentenhet är lägre än 1.25 så kommer schablonintäkten ändå vara 1.25.
  • Schablonintäkten ska beskattas med 30%. Det är möjligt att kvittera schablonintäkten mot eventuella underskott i kapitalunderlaget.

Det är endast investeringssparkonto och kapitalförsäkringar som beskattas på det här sättet. Aktie- och fondkonto samt sparkonto beskattas med 30% på vinsten du gör. I ett sparkonto beskattas vinsten på räntan och i AK konto beskattas du när du säljer aktier eller fonder till ett överskott.

Följ länken nedan för att hitta en kalkylator som hjälper dig beräkna skatt på ditt isk konto. https://annasvahn.se/skatt-pa-isk/

Statslåneräntan

Den svenska statslåneräntan söker att återspegla en genomsnittlig upplåningsränta för den svenska staten. Beräkningen av räntesatsen är baserade på marknadsräntan på statsobligiationer som har en resterande löptid på minst 5 år.

Statslåneräntan styr alltså hur mycket du kommer betala i skatt varje år. Om statslåneräntan höjs innebär det högre skattebelopp för dig. Likväl om den sjunker så kommer du att betala mindre i skatt. Tänk på att statslåneräntan aldrig kan understiga 1.25 procent.

Skatten på isk räkneexempel

Exempel 1

Vi säger at Riksgälden bestämde att statslåneräntan 30 november var på 0.23%. Beräkna först ut genomsnittsvärdet på ditt isk konto för att få fram kapitalunderlaget. Sedan räknar vi schablonintäkt som är kontots värde * statslåneräntan plus en procentenhet.

0.23 + 1 = 1.23. I det här exemplet har statslåneräntan understigit 1.25%, vilket den inte får göra. Därför måste vi trots allt beräkna schablonintäkten utifrån 1.25%. Skatten är 30% av 1.25. Alltså 0.36% (1.25 0.30 = 0.36).

0.36% av kapitalunderlaget är alltså grunden för schablonskatten du betalar år 2022 eftersom vi utgår från statslåneräntan från året innan – i det här fallet från år 2021.

Om du har ett kapitalunderlag på 10 000 kr kommer du betala 360 kr i skatt år 2022, enligt vårt räkna exempel. 10 000 * 0.36 = 3600. Skatten är 360 kr.

Exempel 2

I juni 2022 låg statslåneräntan på 1.51%. Vi kan räkna ut vad vilket skatt på isk konto som betalas år 2023.

Vi börjar med att beräkna schablonintäkten vilket är statslåneräntan + en procentenhet. 1.51 + 1 = 2.51%.

Nu är vi en bra bit över minimigränsen för statslåneräntan som låg på 1.25%.

Schablonintäkten beskattas 30%. 2.51 * 0.30 = 0.75%

Kontots kapitalunderlag kommer att beskattas med 0.75% år 2023, enligt detta räkneexempel.

Om kapitalunderlaget är 10 000 kr så beskattas du 750 kr. 10 000 * 0,75 = 7500. Skatten är 750 kr.

Vanliga frågor om Investeringssparkonto skatt

Först måste vi definiera om 100 000 kr är kapitalunderlag eller totalt värde på konto. Kapitalunderlaget är kontots totala värde (existerande kapital + insättningar under året) delat med 4 (antal kvartal). Med andra ord kontots värde delat på varje kvartal.

Om 100 000 motsvarar kontots totala värde ska vi dela det med 4, vilket ger oss 25 000 kr. (100 000 / 4 = 25 000). Ditt kapitalunderlag är 25 000 kr.

Du betalar en skatt på 30% av schablonintäkten. Om 25 000 kronor är ditt kapitalunderlag, eller genomsnittsvärde, på ditt isk konto kan vi beräkna schablonintäkten. I detta exempel kan vi använda oss av statslåneräntan 2018 som var på 0.51%.

Schablonintäkten = statslåneräntan + en procentenhet.

0.51 + 1 = 1.51. Din schablonskatt är 30% av 1.51 vilket är 0.45 (1.51 * 0.30 = 0.45)

Din schablonskatt är 30% av schablonintäkten som appliceras på ditt kapitalunderlag. Alltså 0.45 * 25 000 = 112,50. Din skatt är 112,50 kr.

Du betalar skatt varje år, oavsett om kontot ökat eller gått ner i värde.

Nej, du beskattas inte för vinster eller specifika utdelningar. Istället betalar du schablonskatt som dras varje år oavsett om ditt konto gått upp i värde eller tappat värde.

Hur mycket du tjänar på isk konto beror på hur väl du investerat och vilket håll börsen går åt. Till skillnad från ett sparkonto får du ingen automatisk ränta av att bara ha pengar på kontot. Istället måste du aktivt handla aktier, fonder eller andra värdepapper för att kontot ska växa i värde.

Det ska i regel inte kosta någonting att ta ut pengarna från ett isk konto. Men för att vara på den säkra sidan är det bäst att kolla bankens individuella policy gällande uttag.

Vilket investeringssparkonto passar dig?

Jämför alla investeringssparkonto i vår översikt baserat på förmån och pris.