Mastercard kreditkort

Mastercard är ett företag som tillsammans med VISA lagt en grund och en infrastruktur för globala betalnätverk. Majoriteten av alla betalningar görs genom ett av dessa två system.

kreditkort