Allt om att fördela aktieportföljen

Allt fler svenskar får upp ögonen för aktier, och ökningen märks inte minst bland unga mellan 21 och 30 år. Att investera i aktier och fonder är ett sätt att spara pengar, som historiskt har varit mycket lönsamt.

eToro

 • Fonder (ETF:er), aktier, råvaror, valuta
 • 0% avgift vid aktiehandel
 • eToro copy trading låter dig kopiera andra traders

Avanza

 • Bästa nätmäklare enligt kunderna 11 år i rad!
 • Handla aktier, fonder, valuta, certifikat och mycket mer
 • Automatisk fondplacering i Avanza Auto

Vi lever dock i en värld som omgärdas av en rad risker, vilka är av stor vikt att hålla koll på.

Ett sätt att hantera risken är att lära sig mer om området. I denna artikel ska vi därför gå igenom allt om aktieportföljen. Du får ta del av vad det är, hur en sådan kan fördelas, hur du kan tänka kring vilka bolag du inkluderar i din portfölj och exempel på hur du potentiellt kan investera lönsamt.

Vad är en aktieportfölj?

Du kan på sätt och vis tänka på en aktieportfölj som ett slags sparkonto som ger avkastning. Eller såhär – potentiellt ger avkastning. För historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, och detta ska vi gå in på lite närmre snart.

Till skillnad från ett sparkonto där dina pengar bara ligger passivt, är dina pengar i en aktieportfölj placerade i olika aktier, fonder och andra tillgångar där de kan låtas växa. Det är i aktieportföljen, som även kallas för investeringsportfölj, som dina innehav samlas.

Investeringsportföljen är din godispåse – de olika godisarna representerar dina olika innehav och själva påsen som godisarna ligger i är var du har dina innehav samlade, vilket ger dig en god överblick över din portfölj.

Här kan du ha din portfölj

Det är inte så att din investeringsportfölj existerar ute i tomma intet, utan du har den på någon bank eller handelsplattform. Det är vanligt att ha en fonddepå hos någon klassisk bank såsom Nordea eller Danske Bank. För att köpa aktier till din aktieportfölj så har det på senare tid växt fram en rad nätbanker/investeringsplattformar likt Avanza, Nordnet och eToro.

Tillgångar i en aktieportfölj

Primärt är det givetvis aktier i olika bolag som du har i din aktieportfölj. För att fräscha upp minnet är alltså en aktie en ägarandel av ett bolag. När du väljer att köpa en aktie, köper du en del av ett bolag.

I en aktieportfölj är det inte bara aktier som du kan ha, utan det finns andra tillgångar du kan äga. Men i denna artikel kommer vi att fokusera på aktier, men det kan dock vara bra att veta vilka andra slags tillgångar som finns när det gäller investeringar.

 • Fonder är en samling av aktier och värdepapper, ofta inriktade på olika branscher eller index.
 • Råvaror likt guld, silver och koppar går att ha i portföljen genom exempelvis certifikat.
 • Valutor, eller närmare bestämt valutapar, såsom USD/SEK, kan också ingå i portföljen.
 • Obligationer är vanligtvis ett räntebärande skuldebrev utgivet av ett bolag eller staten.

Riskspridning

En stor anledning till att vi går igenom vilka olika tillgångsslag som finns är för att illustrera vikten av god riskspridning. Investeringar innebär alltid en risk. Aktier och andra värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det kapitalet du investerade.

Därmed är det av stor vikt att hantera risken, vilket generellt sett innebär att sprida risken över flera olika tillgångar, såsom aktier i olika branscher. Din riskaptit beror till stor del på din tidshorisont – där ett långsiktigt sparande generellt sett är bättre än ett kortsiktigt för chansen att få god avkastning på sina pengar. Man brukar säga att du aldrig ska ha pengar som du behöver inom fem år på börsen, utan detta sparande är då bättre att förlägga på ett säkert sparkonto.

Hur många aktier ska man ha?

Hur många aktier man ska ha i en aktieportfölj är en central fråga då man bygger ihop en väl fördelad aktieportfölj, med önskvärd riskspridning. Du har säkert stött på uttrycket att “inte lägga alla ägg i en korg”, vilket innebär att du inte bör investera alla dina pengar i ett enda bolag. Skulle det bolaget stöta på patrull kommer därför dina pengar att minska i värde, och du kan i värsta fall behöva sälja i panik med förlust.

Det är inte direkt så att det finns ett universellt antal aktier som har visat sig vara det mest lönsamma, men en tumregel är att ha minst 15 aktier i sin portfölj. Dessa bolag bör verka inom olika branscher och på olika marknader. Detta gör att du kommer att ge dig bra förutsättningar att hantera såväl de bolagsspecifika som marknadsspecifika riskerna.

Det bör samtidigt sägas att mer aktier inte per automatik är bättre, utan det gäller att du äger ett “lagom” antal aktier så att du kan hålla koll på hur det går för varje bolag, i syfte att veta huruvida du behöver sälja någon av dina investeringar för att jämna ut din aktieportfölj.

Vilka aktier ska man ha i sin portfölj?

När vi nu har gått igenom hur man bör investera i aktier samt i olika branscher och marknader – hur uppnår man då denna önskvärda diversifiering i praktiken? Vilka specifika bolag är egentligen bra att investera i?

Som utgångspunkt kan du tänka att du ska ha möjlighet att följa bolaget relativt enkelt via nyheterna – därför kan ett svenskt investmentbolag, snarare än ett kinesiskt sådant, ha fler fördelar. Dessutom kan det vara kul att ha något slags intresse eller hjärta för bolaget – äger du en Volvo själv kanske du tror mer på dem, snarare än BMW. Man kan även gå till sin potentiella etiska kompass och tänka kring huruvida vilka bolag man vill stötta genom att investera eller inte investera i. Många investerare vill ha en strikt hållbar aktieportfölj och undviker därför att investera i aktier och fonder som på något eller flera sätt har en verksamhet kopplad till kärnkraft, fossila bränslen eller på olika sätt strider mot ESG-principer.

Till sist ska vi nämna att det finns två bra strategier som de allra flesta erfarna investerare på börsen använder sig av, innan de beslutar sig för huruvida de vill köpa en aktie eller inte. Vi ska nu gå igenom dem:

Fundamental analys

Fundamental analys innebär att man analyserar själva företaget med dess nyckeltal i fokus. Genom att analysera till exempel P/E-tal, P/B-tal med mera kan man få underlag till huruvida man vill investera i bolaget eller inte. Man tittar även på bolagets affärsidé och tillväxtplaner, och ett antal fler parametrar för en grundläggande helhetssyn.

Teknisk analys

Teknisk analys betyder att man tittar på rörelser på börsen för att genom dem prognostisera risk och avkastning för den aktie man potentiellt vill investera i. Man bygger då sin analys på flera metoder för att på så sätt fånga upp köp- och säljsignaler. Det många gör är att titta på trender och glidande medelvärden, men även stöd- och motståndsnivåer.

En välbalanserad aktieportfölj – exempel

Nu ska vi titta på hur du med allt som vi har gått igenom ovan kan välja olika aktier till din aktieportfölj. Att äga fonder är ett bra sätt att komma igång och spara, och är ett bra sätt att sprida risken, men här är det aktier som står i fokus. Då kan du exempelvis fördela ditt sparande enligt denna princip:

 • Välj minst 15 olika aktier som du vill äga.
 • Sprid risken över olika branscher, såsom teknik, industri, läkemedel, IT med mera.
 • Spara i bolag som verkar över olika geografiska marknader – detta kan vara såväl utvecklade länder på hemmaplan, likt Sverige, men även en del tillväxtmarknader som ofta kan hittas i exempelvis Asien. Tillväxt innebär dock generellt högre risk.
 • Använd teknisk och/eller fundamental analys för att avgöra huruvida du bör äga en aktie eller inte.
 • Tänk kring om du vill ha ett innehav mer fokuserat på exempelvis utdelningsaktier för att från dem få något av en regelbunden inkomst.

Vanliga frågor om aktieportfölj

En bra aktieportfölj är en portfölj som är baserat på ett innehav i enlighet med din önskade risk. Detta innebär generellt sett att man väljer att äga fonder, aktier och möjligtvis andra värdepapper inom olika branscher och marknader.

Det är delvis högst individuellt – är det en aktieportfölj till barn har man generellt sett råd med högre risk, medan en “bra aktieportfölj” betyder något helt annat för någon som närmar sig pensionen och snart ska sälja av stora delar av portföljen.

Ofta räcker med en portfölj – det kan ge dig en god överblick över ditt innehav. Det som är viktigare är hur många aktier som portföljen innehåller, vilket bör överstiga 15 bolag.

En tumregel är att en välbalanserad aktieportfölj inkluderar minst 15 olika bolag för att minska risken. Men, du ska aldrig köpa aktier med pengar som du inte har råd att ha på börsen. Investering i värdepapper – fonder, aktier m.m. – medför alltid en risk att förlora pengar.

Hur många aktier 25 000 kronor är beror på vilka aktier som du köper – aktiekurser skiljer sig nämligen åt. Du får fler antal aktier som kostar 100 kronor styck, än aktier vars kurs uppgår till 5 000 kronor.

Det finns ingen lägsta summa, utan du kan investera i aktier oavsett om du har 1 000 kr eller 100 000 kr att handla för.

Som nybörjare kan man med fördel investera i stora etablerade företag. Alltså företag som man känner till och kan hålla koll på genom nyheter och liknande.

Generellt sett – “lagom” stor del, då en spridning över olika branscher är absolut önskvärt. Aktier, och andra tillgångar likt fonder, kan både öka och minska när det kommer till värdeutveckling, och drabbas fastighetsbranschen av en recession gynnas du av att inte ha en portfölj med alltför mycket fastigheter.

Vilket investering passar dig?

Jämför alla mäklare i vår översikt utifrån fördel och pris.