Allt du behöver tänka på när du ska fondspara

Vi är sannolikt, eller okej, förhoppningsvis, många som är väl bekanta med att spara pengar.

eToro

 • Fonder (ETF:er), aktier, råvaror, valuta
 • 0% avgift vid aktiehandel
 • eToro copy trading låter dig kopiera andra traders

Avanza

 • Bästa nätmäklare enligt kunderna 11 år i rad!
 • Handla aktier, fonder, valuta, certifikat och mycket mer
 • Automatisk fondplacering i Avanza Auto

Det börjar när vi är barn och sparar mynt i en spargris, för att sedan ta det en nivå högre till att spara på ett sparkonto. För att sedan ta sitt sparande ytterligare ett steg i tal om avancemang och avkastning, då är investerande på börsen en god idé. Det är här som fondsparande kommer in i bilden.

Att börja spara i fonder är nämligen ett utmärkt sätt att både komma igång med sitt sparande, som att öka avkastning för ett befintligt sparande. Fonder är kort och gott ett bra sätt att placera sina pengar för potentiell avkastning.

I denna artikel kommer du därmed att få all slags användbar information om vad det innebär att spara i fonder. Du kommer att få koll på vad fonder innebär, viktiga aspekter gällande risken då du sparar i fonder, vilka olika fonder som finns, hur du kan välja fonder, bra exempel på hur du gör när du köper och säljer fonder och mer.

Vad är fonder?

En fond kan beskrivas som en korg med olika värdepapper, i vilken du investerar med förhoppning om värdebevarande och avkastning på dina pengar. Fonder finns i olika utformningar. De kan tillhöra kategorier likt aktiefonder eller räntefonder.

Till skillnad från då du enbart sparar i aktier eller andra värdepapper, då du kan handplocka exakt vilka värdepapper som du köper, när du köper fonder är de exakta tillgångarna där du placerar ditt kapital redan utvalda. Detta är gjort av en fondförvaltare, alternativt en fondrobot, beroende på om du sparar i en aktivt förvaltad eller passivt förvaltad fond. Du kommer att få mer information om detta senare i artikeln.

Även om du inte kan bestämma fondens exakta innehav, kan du välja inriktning på fonden och vad för slags aktier och andra värdepapper som fonden ska investera i. Det finns både till exempel teknikfonder och hållbara fonder med inriktning grön energi, men även räntefonder och tillväxtfonder.

Vad innebär det att fondspara?

Fondsparande innebär då helt enkelt att du fördelar ditt kapital i en fond eller flera fonder. Det är ett bra alternativ till passivt sparande på sparkonto, då ditt kapital inte växer – utan snarare kan minska till följd av inflation och räntor.

Du har möjlighet till högre avkastning genom att du sparar i fonder, och det är en bra inkörsport till börsen för nybörjare. Tack vare fondförvaltaren får du hjälp med att köpa och sälja värdepapper, i och med att dessa erfarna förvaltare gör det åt dig.

Det ska samtidigt sägas att möjligheten till avkastning är given att du är villig att ta den risk som sparande i aktier och fonder innebär. Det är nämligen inte helt säkert att du får tillbaka hela ditt investerade belopp. Chanserna finns dock att du genererar fin avkastning om du lyckas att köpa och sälja fonder vid rätt tidpunkt. Om du har kunskap om hur fonder fungerar så ökar dina chanser till att köpa rätt fonder, så mer information om det nu!

Olika typer av fonder

När man pratar om att spara i olika typer av fonder så kan du ställa dig själv några frågor först. Dels, vill du spara i en aktivt eller passivt förvaltad fond? Vill du spara i en fond med någon särskild inriktning, vilket bland annat avser marknad och bransch? Läs mer om det nu.

Aktivt förvaltad fond

Att en fond är aktivt förvaltad innebär att det är en eller flera fysiska personer som med sin samlade kunskap och erfarenhet om börsen och fondsparande väljer ut de värdepapper som denne/de vill att fonden ska innehålla. Fondförvaltare kan använda bland annat teknisk analys och fundamental analys för att välja de olika värdepapper som fonden placerar i.

En aspekt som är viktig att ta i beaktande då du vill spara i en aktivt förvaltad fond är att förvaltningsavgifterna i vissa fall kan bli relativt dyra. Det är inte säkert att fondens avkastning väger upp för avgifterna, varför en billigare fond kan vara intressant att också undersöka.

Passivt förvaltad fond

En passivt förvaltad fond kallas även ibland för indexfond. Detta beror på att passivt förvaltade fonder ofta följer ett underliggande index, och replikerar dess utveckling. Väljer du att köpa en indexfond kan du således förvänta dig en liknande avkastning som indexet i fråga. Olika fonder följer olika index, såsom aktieindexen NYSE och OMX30. Det finns även andra tillgångar som passivt förvaltade fonder kan följa, likt priset på olika råvaror och mer.

Vissa kanske tänker att det känns som en hög risk att förlita sitt sparande till en robot, och att det inte är en tänkande människa som placerar ens kapital, men faktum är att indexfonder brukar kunna prestera likvärdigt. Dessutom är avgifterna för passivt förvaltade fonder ofta lägre än för aktivt förvaltade fonder – det kan skilja flera procent per år.

Inriktning på fonden

Oavsett om du ska spara i en aktivt eller passivt förvaltad fond har fonder alltid en inriktning. Denna inriktning behöver registreras hos tillsynsmyndigheten i landet, vilket i Sverige utgörs av Finansinspektionen. På så sätt får du ett slags säkerhet i att fonderna köper det som du förväntar dig att de ska.

Nu ska vi gå in mer på vilka olika inriktningar som fonden kan ha.

 • Geografiskt inriktade fonder placerar i värdepapper i en särskild region eller land. Det kan handla om de 30 största bolagen i Sverige, genom OMX30, eller i Norge, USA eller Asien, och så vidare.
 • Tillväxt kontra värdeinvestering handlar om investeringar i enlighet med vad det låter som – placeringar i tillväxtbolag eller mer etablerade värdebolag. Placerar fonden sitt kapital i aktier med fokus tillväxt innebär det en högre risk, medan värdebolag då innebär en jämförelsevis låg risk.
 • Räntefonder betyder fonder vars kapital placeras i obligationer som ger en fast ränta över inflationen.
 • Branschfonder köper tillgångar i särskilda branscher, vilket gör att du får exponering mot en särskild sektor i bolag som kan variera över olika geografiska marknader. Dessa fonder kan till exempel köpa IT-aktier, teknikaktier, sjukvårdsaktier, eller aktier inom någon annan av de alla andra sektorer som finns på världens börser.

Hur ska en fondportfölj se ut?

Generellt vill man att en fondportfölj består av fonder som finns i olika kategorier enligt inriktningarna ovan. Du bör köpa fonder som placerar på olika geografiska marknader och inom olika branscher. Detta gör att du sprider risken. Just att hantera risk är A&O då du vill spara på börsen, så det ska vi gå in på närmare härnäst.

Så hanterar du risken vid fondsparande

När du ska börja spara i fonder är det av stor vikt att du är medveten om risken som finns med fondsparande, liksom att spara i aktier eller andra tillgångar på börsen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt investerade belopp, så du bör aldrig investera mer kapital än du har råd att förlora. Fonder kan både öka och minska i värde.

Däremot är det samtidigt viktigt att lyfta att även om historisk avkastning inte är en garanti för framtida, har de som investerat på Stockholmsbörsen på lång sikt kunnat bli rikligt belönade.

Risk är i sig således inte något negativt, utan en förutsättning för att kunna generera avkastning. Nyckeln är att hantera risken. Detta gör du inte minst genom diversifiering – alltså att välja fonder med skilda inriktningar. Du bör inte, som man brukar säga, lägga alla ägg i en korg genom att placera allt ditt kapital i en enda fond. Då står nämligen hela ditt innehav och faller med just den fonden, vilket gör dig väldigt sårbar för marknadsspecifika risker.

Samtidigt ska man komma ihåg att fonderna på börsen är ett sätt att sprida risken redan från början, då du i en enda fond exponeras mot tiotals tillgångar, såsom bolag. Ska man jämföra att investera i en enda aktie eller i en enda fond innebär alltså aktien generellt en högre risk än en fond.

Steg för steg-guide till att investera i fonder

Nu när du har koll på hur det fungerar att spara i fonder är det dags att skrida till handling och gå igenom hur du egentligen går tillväga rent praktiskt.

 1. Skapa ett konto eller logga in hos den bank eller handelsplattform där du vill investera. Vilken aktör du vill vara kund hos är helt upp till dig. Generellt kan man säga att en bank likt Danske Bank, Swedbank och SEB ofta erbjuder sina egna fonder, medan digitala handelsplattformar likt Avanza, eToro och Nordnet erbjuder fler och andra fonder. Vad som även skiljer aktörerna är huruvida du sparar genom ett aktie- och fondkonto eller ett investeringssparkonto (ISK). Detta ger skattemässiga konsekvenser, så välj det som du föredrar. Läs mer hos Skatteverket. Vissa aktörer erbjuder både och.
 2. Gör en insättning med lämpligt belopp. Du kan välja om du vill gå in med hela summan på en gång, eller sprida ut den. Vissa experter rekommenderar ofta något av ett månadssparande, alternativt att man på annat sätt sprider ut tidpunkterna då man går in med sitt belopp. Detta för att det är svårt att tajma marknaden, och man vill helst inte köpa in sig då marknaden står som högst, men genom att pytsa ut beloppet finns chanser att dra nytta av marknadens volatilitet.
 3. Välj den eller de fonder som du vill spara i. Ta i beaktning olika aspekter såsom fondens inriktning och vilken risk som du är villig att ta. Du kan också kontrollera fondens förvaltningsavgift, så att den inte sticker iväg allt för mycket. Ange önskat belopp och tryck på köpknappen.
 4. Låt nu ditt kapital jobba i fonden, och var gärna långsiktig. När du sedan klickar på säljknappen har du förhoppningsvis en fin avkastning att hämta hem.

Vanliga frågor om aktier

Generellt sett är fondsparande ett bra alternativt för att komma igång med sina investeringar på börsen. På lång sikt har avkastning för många fonder på Stockholmsbörsen genererat fin avkastning. Med detta i åtanke kan man konstatera att sparfonder både genererar högre avkastning än ett sparkonto och ofta är en enklare strategi för diversifiering än att själv köpa enskilda aktier.

Båda tillgångsslagen kan ha sin plats i en väl diversifierad investeringsportfölj, så du behöver egentligen inte välja mellan dem. Både aktier och fonder kan generera fin avkastning, men kräver lite egen efterforskning och analys.

Fonder kan dock sägas vara något enklare än aktier, då du i fonden i fråga får en väl diversifierad samling av tillgångar utvald av en erfaren fondförvaltare eller smart fondrobot. Å andra sidan vill många hellre handplocka sina egna aktier.

Ja, det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt investerade belopp då du investerar i fonder, vilket också gäller för alla andra investeringar på börsen, som kan gå både upp och ned. Tittar man historiskt sett har dock de långsiktiga investerarna på Stockholmsbörsen tjänat på att ha sitt kapital där – så är du långsiktig kan detta mycket väl också appliceras på din situation.

Pengar man behöver i snar framtid, bör man inte spara i fonder, därför sparar en del sina pengar på ett sparkonto istället. Ofta sägs det att kapital som man behöver inom fem år inte hör hemma på börsen, på grund av den höga risken.

Det kan även handla om att man inte tror sig ha tillräckligt med kunskap eller kapital för att spara i fonder. Dels lär man sig under tiden, och dels finns ingen minsta summa, utan det kan räcka med några hundralappar för att komma igång.

Olika värdepapper utvecklas i olika takt och riktningar. Därför kan den fonden som du följer gå bättre när börsen går sämre, och vice versa. Det kan till exempel handla om att bolag i en aktiefond har presenterat positiva nyheter, alltså bolagsspecifika påverkansaspekter, medan marknaden i stort reagerar negativt på geopolitiska händelser.

Det går inte på rak arm att säga, utan skiljer sig åt från olika fonder och år till år. Din avkastning beror på hur stort belopp som du investerar samt hur fonden i fråga utvecklas. Generellt brukar investerare kunna generera fin avkastning.

Oavsett det belopp som du vill investera – 500 000 kr eller 500 kr – är diversifiering viktigt. Sprid gärna risken över olika tillgångar, marknader och branscher. Du kan bland annat basera dina investeringsbeslut på teknisk och fundamental analys. Ens risknivå brukar många gånger hänga ihop med tidshorisonten för ens sparande. Ju längre tid du har möjlighet att spara ditt kapital, desto högre riskaptit och vice versa. Fonder för långsiktigt sparande är ofta att rekommendera.

Dels finns ofta sammanställningar över de största av börsens fonder i tidningar och på till exempel Dagens Industri. Dels kan du givetvis logga in på ditt konto hos den bank eller handelsplattform där ditt konto finns för att följa just din utveckling under flikar likt “mina fonder”.

Detta är en relevant fråga det för in oss på vikten av att hålla sig uppdaterad kring händelser som påverkar ens sparande. För att kunna agera vid nyheter och händelser som påverkar dina investeringar negativt kan du följa såväl allmänna som fond- och bolagsspecifika nyheter.

Det är enkelt – du säljer hela eller delar av ditt innehav. Sedan har du pengarna på kontot inom ett par dagar.

Vilket investering passar dig?

Jämför alla mäklare i vår översikt utifrån fördel och pris.