Allt om aktier

Aktier – tänk att något till synes så litet, kan ha en så stor påverkan på hela världsekonomin.

eToro

 • Fonder (ETF:er), aktier, råvaror, valuta
 • 0% avgift vid aktiehandel
 • eToro copy trading låter dig kopiera andra traders

Avanza

 • Bästa nätmäklare enligt kunderna 11 år i rad!
 • Handla aktier, fonder, valuta, certifikat och mycket mer
 • Automatisk fondplacering i Avanza Auto

Det vi menar är att en aktie egentligen inte är mycket mer än en del av ett företag, men hur du och andra aktieägare agerar får konsekvenser, såväl för ditt eget sparande som för företaget och makroekonomin i stort.

Att äga aktier är ett bra alternativ istället för att spara pengar på ett sparkonto. Du som aktieägare kan nämligen tjäna pengar, genom det som kallas för avkastning. Att investera medför alltid en risk, och det är av stor vikt att ha koll på vad aktier handlar om och hur börsen fungerar.

I denna artikel kommer vi därför att gå igenom allt om aktier. Du kommer att få svar på frågor likt: Vad är en aktie? Vad är börsen? När ska man köpa aktier? Vilken aktie ska man köpa? Allt detta är mycket viktigt.

Vad är aktier?

En aktie är en del av ett företag. Äger du en aktie, är du helt enkelt delägare i företaget i fråga. När man köper aktier i ett företag så kallas det ofta för att man investerar i bolaget. Du tror därmed på bolaget och dess förutsättningar och att du vill satsa dina pengar på det. Har du gjort rätt bedömning, och företaget går med vinst, får du i gengäld ta del av denna vinsten tack vare avkastning samt potentiell utdelning.

Dessutom har du rätt att påverka företagets framtid genom att rösta på dess bolagsstämma. Hur stor påverkan du har bestäms utifrån vilken typ av aktie som du äger, oftast är det A-, B- och C-aktier. Detta kommer vi att gå igenom närmare alldeles strax.

Investeringar i aktier är en typ av sparande. Till skillnad från sparande på sparkonto kan dina pengar dock växa genom dina investeringar.

Vad är skillnaden på värdepapper och aktier?

Ja, vad är värdepapper? Värdepapper är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av dokument med underliggande värde. Aktier är en typ av värdepapper, men värdepapper inkluderar även till exempel fonder och obligationer.

Vad menar man med börsen?

Säg då att du är intresserad av att äga aktier i ett bolag – får man då lov att ringa upp företagets chef och säga att man vill köpa några aktier? Nej, det är smidigare än så, och det är här börsen kommer in i bilden. Börsen är nämligen en marknadsplats där de som köper och säljer aktier möts. Här finns de börsnoterade aktiebolag som du kan investera i.

Det finns många olika börser, vilka ofta är indelade efter geografiska aspekter – kanske har du hört talas om någon av de större börserna, såsom New York-börsen, Londonbörsen eller Stockholmsbörsen? Dessa är indelningar för olika marknader med olika företag.

Vilken typ av aktie ska jag köpa?

Som vi var inne på tidigare finns det olika typer av aktier. Vissa, oftast större företag, har nämligen delat upp sitt bolag och dess aktier i något som kallas för aktieslag. Inte sällan ger ett bolag ut olika aktieslag då de tar in nytt externt kapital, för att inte låta ursprungliga delägare att förlora så mycket inflytande.

Vilken typ av aktie som du äger i bolaget påverkar nämligen hur mycket du kan påverka på företagets bolagsstämma, till exempel. A-, B- och C-aktier är olika typer av stamaktier.

A-aktier

En A-aktie är den aktie i ett företag som har störst rösträtt på bolagsstämman. A-aktier ägs oftast av de ursprungliga ägarna till företaget, och möjliggör för dem att fortsätta kunna påverka bolaget i hög grad vid en nyemission eller liknande.

B-aktier

B-aktier är nästa nivå av stamaktier, och ger inte lika stor rösträtt som A-aktier. En B-aktie får som lägst ha 10 gånger så låg rösträtt som en A-aktie. För att få lika stor rösträtt som storägarna av A-aktierna krävs då i så fall att du äger 10 B-aktier.

C-aktier

Generellt sett stöter man ofta på A- & B-aktier, men det finns även C-aktier. Såväl B- och C-aktier har lägre rösträtt än A-aktierna, men C-aktierna ger ännu mindre rätt till påverkan. För att ta ett exempel ger både Hufvudstadens och SEB:s C-aktier 1 000 gånger så låg rösträtt som bolagens respektive A-aktier.

Vilka aktier ska man köpa som nybörjare?

Om man är ny på aktiemarknaden är ett bra tips att börja med större, stabila bolag som är väl etablerade. Att direkt kasta sig över riskfyllda tillväxtaktier är inte att rekommendera. På så sätt kan du komma in på marknaden på ett bra sätt och lära dig vad investeringar innebär. Däremot behöver du generellt sett inte tillbringa alltför mycket energi på huruvida du ska välja A-, B- och C-aktier, utan detta löser i princip alltid marknaden åt dig.

De aktier som du köper bör vara sådana som du relativt enkelt kan följa och hålla dig uppdaterad kring, samt tror på långsiktigt. Investeringar i aktier bör nämligen alltid ske långsiktigt. Du ska också tänka på att aldrig investera pengar som du inte har råd att förlora, därför att det inte är garanterat att du får tillbaka hela det belopp som du köper aktier för.

För att välja vilka aktiebolag som man vill köpa använder sig många investerare av teknisk och/eller fundamental analys. Det går att lära sig detta även som nybörjare!

 • Teknisk analys innebär att man analyserar hur marknaden agerar för att avgöra huruvida den nuvarande aktiekursen gör bolaget köpvärt. Man tittar oftast på parametrar som påverkar köp- och säljsignaler, likt trender, men också medelvärden på marknaden.
 • Fundamental analys är också ett sätt att analysera aktiekurser, men då kommer man framför allt titta på företaget och aktien i fråga, snarare än generella marknadsrörelser. Du behöver då titta på olika finansiella parametrar i till exempel resultatrapporter, såsom några av de många nyckeltal som presenteras.

Riskspridning

Som du nu säkert har förstått är det viktigt att veta vad det innebär då du köper aktier i företag – A&O är att du behöver kunna hantera risken. Risk i sig är inte något negativt, utan en viss grad av risk krävs för att kunna ta del av någon avkastning.

En stor del av riskhantering innebär att sprida ut sitt innehav i portföljen. Alltså, lägg inte alla ägg i samma korg – investera inte alla dina pengar i samma företag eller bransch. Tar du nedanstående parametrar i beaktning, får man lov att säga att du har bra förutsättningar till att äga en diversifierad portfölj.

 • Geografiskt område, eftersom att detta bland annat påverkas av geopolitik.
 • Bransch – aktierna du äger bör verka inom olika sektorer, såsom finans, IT, fastighet, sjukvård och fler.
 • Bolag som betalar utdelning kan du välja att äga eftersom att du därför oftast är garanterad att få pengar.

Hur börjar man investera i aktier?

Då har vi kommit till det mer praktiska – hur kan man egentligen göra då man vill investera i aktier? Vi går igenom detta steg för steg, möjligen något förenklat.

 1. Först behöver du välja ut de företag du vill köpa aktier i. Detta kan du göra med hjälp av teknisk eller fundamental analys, men det finns flera sätt. Fråga till exempel dig själv vilka branscher och specifika företag som du tror på i framtiden.
 2. Sedan ska du bestämma var du vill köpa aktien/aktierna. Oftast kan detta ske hos din bank, men även via en digital handelsplattform, likt Avanza, eToro eller Nordnet.
 3. Logga in och gör en insättning. Kom då ihåg att aldrig investera mer pengar än du har råd att förlora, eftersom att priset på aktien kan både sjunka och stiga.
 4. Köp aktien och håll dig uppdaterad kring priset och fortsatta förutsättningar för att företaget ska gå med vinst.

Vanliga frågor om aktier

En aktie är en del av ett företag. Äger du en aktie är du alltså en delägare av företaget och kan vid vinst ha rätt till utdelning (summan på din utdelning bestäms av hur många aktier du äger) samt rätt att rösta på bolagsstämman (typen på aktien avgör hur stor din makt är på företagets bolagsstämma).

Du bör aldrig investera mer pengar än du har råd att förlora, eftersom att risken finns att du inte får några pengar tillbaka. Det handlar även om att investera i bolag som du tror på, vilket alltså resulterar i att priset på aktien kommer att öka mer.

Genom att köpa aktier i ett företag möjliggör du för bolaget att växa med mer kapital, vilket du kan bli belönad för genom att tjäna avkastning och potentiell utdelning.

Kort och gott är det marknaden som prissätter aktiekursen, utifrån historiska vinster och förväntad tillväxt. Det finns även olika nyckeltal att ta i beaktning för att bedöma en aktiekurs.

Stockholmsbörsen fungerar, likt de andra av världens börser, som en marknadsplats där köpare och säljare av värdepapper möts för att genomföra transaktioner.

Stockholmsbörsen heter den svenska börsen.

Generellt lönar det sig att vara långsiktig i sina investeringar och inte försöka tajma marknaden. Att månadsspara och ombalansera portföljen vid behov är ofta bra investeringsstrategier.

Vilket investering passar dig?

Jämför alla mäklare i vår översikt utifrån fördel och pris.