Öppna sparkonto till barn

Överväger du att börja spara pengar till ett eller flera barn? Att tidigt börja spara till barn kan ge barnet mycket praktiska fördelar i vuxenlivet samt kan underlätta och skapa trygghet för många ungdomar.

Lysa sparkonto

 • Årsränta: 3,05%
 • Gratis uttag

Nordnet sparkonto

 • Årsränta: 2,75%
 • Insättningsgaranti
 • Gratis uttag

Sigmastocks sparkonto

 • Låg avgift på 0,35%
 • Gratis uttag

Genom att spara pengar under barnens uppväxt kommer de senare att kunna ha råd med sådant som körkort, utbildning, resor och eller en kontantinsats till en egen bostad. Många ungdomar har idag inte råd med bostäder trots att de har en heltidsanställning, just eftersom de saknar kontantinsatsen.

Innan du börjar spara till ditt barn finns det en del frågor som behöver du behöver ha klart för dig. Vilket slags sparande är bäst? Ska du spara i barnets namn eller spara i eget namn? Hur mycket ska man spara? Hur mycket kontroll över sparkontot vill du ha ifall något oväntat sker, som en skilsmässa?

I artikeln nedan kommer vi gå igenom det du behöver veta innan du öppnar ett sparkonto åt ett eller flera barn eller barnbarn.

Spara till barn – vilken typ av sparkonto?

Det finns fyra sätt att spara till barn. Du kan välja mellan kapitalförsäkring, investeringssparkonto (ISK konto), Aktie- och fondkonto (AK konto), samt sparkonto. Det finns för- och nackdelar med samtliga och alla dessa går inte att öppna i både ditt och barnets namn. Samtliga går att öppna i ditt eget namn, men endast AK konto och ISK konto kan du öppna i barnets namn.

 • Kapitalförsäkring – ditt eget namn
 • Investeringssparkonto – ditt eller barnets namn
 • Aktie- och fondkonto – ditt eller barnets namn
 • Sparkonto – ditt namn

En viktigt skillnad mellan samtliga kontoformer är även hur du betalar skatt på pengarna som finns på kontot eller pengarna som tas ut som avkastning.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring är ett populärt sätt för många föräldrar att börja fondspara till sina barn. Det finns mer än en sorts kapitalförsäkring, men grundprincipen bakom alla är desamma. Du köper en försäkring som används för att handla aktier, fonder och andra slags värdepapper.

Det förekommer att kapitalförsäkringar har en bindningstid på upp till 15 år. Ofta är det möjligt att ta ut pengarna och flytta runt pengar, men mot en avgift.

Du betalar inte skatt på kapitalvinsten. Istället betalar du en schablonskatt fyra gånger om året. Eftersom du beskattas på det här sättet slipper du deklarera dina affärer av värdepapper.

En aspekt av vad som gör kapitalförsäkring populärt är att du i princip kan öronmärka pengarna på kontot ifall du skulle gå bort. När du öppnar kontot har du möjlighet att välja en förmånstagare. Om en tragedi eller olycka skulle vara framme, så får rätt person pengarna. Bara kapitalförsäkring har detta systemet.

Kapitalförsäkring kan endast öppnas i ditt egent namn, ej i barnets.

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto är ett smidigt sätt att spara i fonder, aktier och andra slags värdepapper. Kontot kan öppnas i både ditt och barnets namn, vilket ger flexibilitet.

Vidare betalar du inte heller någon kapitalskatt på avkastningen som du genererar. Istället för att vinsten du gör på kontot beskattas med 30% så betalar du istället schablonskatt fyra gånger om året. Skatten baseras på värdet av kontot och insättningarna du gör under året.

Tänk dock på att schablonskatt tas ut regelbundet oavsett om kontot gått upp i värde eller gått ner i värde.

Du får ingen ränta på kontots likvida medel, alltså pengarna som inte har investerats i värdepapper.

Aktie och fond konto

Ett AK konto kan öppnas i ditt namn eller i barnets namn. Ett AK konto beskattas med 30%, men endast när du får utdelning eller säljer innehav med vinst.

Till skillnad från kapitalförsäkring och ett ISK konto så behöver du själv deklarera och redovisa både eventuella vinster och förluster i deklarationen.

Om du väljer att spara i ett AK-konto, har du även rösträtt i bolagsstämmor där du äger aktier.

Sparkonto

Sparkonto är ett bra sätt att spara. Den har den lägsta riskfaktorn och är därmed den säkraste formen av sparande, samtidigt som den ger lägst avkastning. Med ett sparkonto behöver du även betala 30% i skatt på vinsten från räntorna.

Pengarna på ditt sparkonto riskerar inte att minska i värde, vilket är positivt. Många använder sparkonto när de vill spara ihop till ett specifikt syfte utan att ha möjlighet att ta ut pengar från kontot.

Till exempel kan sparkonto med bindningstid göra det nästintill omöjligt att få ut pengarna innan bindningstiden är slut, inte ens mot avgifter.

Om du väljer ett sparkonto är det rekommenderat att välja en bank som omfattas av insättningsgarantin. Det betyder att om banken går i konkurs, så får du fortfarande tillbaka dina pengar upp till 1 050 000 kr.

Ett sparkonto kan du endast öppna i ditt eget namn.

Spara i barnets namn eller i ditt eget namn?

Vad är egentligen bäst, öppna ett konto i sitt eget namn eller i barnets namn? Det finns naturligtvis fördelar och nackdelar med båda alternativen.

I barnets namn

Fördelar och nackdelar

När du öppnar ett konto i ditt barns namn kan du välja mellan AK konto eller ISK konto. Fördelarna med ett konto i deras namn är att pengarna står bakom juridiskt skydd vid en eventuell skilsmässa och uppdelning, eller vid en utmätning. Pengarna kommer alltså endast gå till barnet då kontot och dess innehåll faktiskt inte tillhör någon av förmyndarna.

Har du kontot i barnens namn har du ingen kontroll över kontot dagen då barnet fyllt 18 år. Ditt förmyndarskap försvinner automatiskt och därav förlorar du kontrollen över kontot. Det spelar det ingen roll då om barnet är mogen nog att hantera pengarna eller inte, barnet får kontrollen över pengarna i vilket fall.

Om du dessutom aktivt sparar i barnets namn och du har mer än 8 stycken basbelopp, då måste en tredje överförmyndare kopplas in.

Spara i eget namn

Fördelar och nackdelar

Att ha pengarna till barnet i ditt namn ger dig mer kontroll över kontot. Det är lättare att flytta runt, och ta ut pengar om det behövs.

Kontot och pengarna kommer inte automatiskt gå över till barnet dagen de fyller 18 år. Du behåller kontot tills att du vill att barnet får pengarna.

Däremot står ju en av föräldrarna på ägare på kontot vilket gör att pengarna kan gå förlorade från barnet vid en skilsmässa eller utmätning. Är tillgångarna på kontot barnets så hålls de utanför legala tvister och utmätningar, men inte annars.

Vill du garanterat att barnet ska få tillgång till pengarna oavsett vad som händer, så är det säkrast att öppna kontot i deras namn.

Vad kostar det att öppna ett konto?

Att öppna ett konto är i princip alltid helt kostnadsfritt. Däremot tillkommer olika avgifter när du använder kontot. Det kan vara att du betalar courtage när du handlar med värdepapper. Den avgiften kan skilja sig markant mellan olika bolag och vilket typ av service du får. Det kan vara relativt billigt att sköta det online, men personlig service över telefon eller på kontor kan kosta en hel del.

Kan jag ta ut pengarna?

Om kontot står i ditt namn kan du ta ut hur mycket pengar du vill, när du vill. Tänk dock på att det kan tillkomma en uttagsavgift.

Det är svårare att ta ut pengarna om kontot står på barnets namn. Även om du har en viss kontroll över kontot när det gäller investeringarna, så är det inte säkert att du kan ta ut pengar hur som helst. Tekniskt sett tillhör kontot inte dig som förmyndare.

Bör man ta hög risk?

Många anser att det är klokt att vara lite mer aggressiv och risktagande när det kommer till så pass långsiktigt sparande. Anledningen är att det finns så mycket tid för börsen att gå både upp och ned. Skulle den gå nedåt finns det gott om tid för börsen att vända och låta kontot börja växa igen.

Med det sagt kan det vara klokt att minska risken när du börjar närma dig en tid då pengarna ska komma till användning. Det kan du göra så att värdet inte minskar avsevärt när du faktiskt behöver pengarna.

Spara till flera barn?

Om du ska spara till flera barn och vill att alla ska få lika mycket så kan det vara en bra idé att skapa ett konto i ditt namn. Med tanke på att börsen rör sig och olika fonder samt aktier varierar i värde under årens gång, så kan det sluta med att alla barn får olika mycket tillgångar på 18 årsdagen.

För att vara på den säkra sidan, att alla får lika mycket, så kan du öppna kontot i ditt namn för att sen när det är dags att dela upp kontots innehåll, kunna göra det jämnt mellan alla.

Ja, ett konto i ditt namn kan du alltid ändra hur du sparar, tex vilka fonder, hur mycket, vilken risk, etc. I barnets namn krävs föräldrarfullmakt.

Spara till barn

Om du vill öppna ett konto i ditt barnbarns namn så krävs en underskrift från barnets förmyndare. Om du som mor- eller farförälder öppnar det i ditt eget namn, men med syfte att barnet ska få tillgång till pengarna på sin 18 årsdag, så finns det lite juridiska saker att tänka på.

Skulle du avlida kommer kontot ingå i ditt dödsbo, vilket betyder att pengarna går till en make eller maka i första hand, eller till dina barn eftersom de står först i arvodeordingen. Det krävs ett testamente där det görs klart vart pengarna ska gå vid dödsfall.

Läs på mer om den juridiska aspekten av att öppna sparkonto åt barnbarn, innan du öppnar ett konto. Det är viktigt att vara säker på att pengarna går dit de ska.

Vanliga frågor om öppna sparkonto till barn

Du kan spara hur mycket eller lite du vill till dina barn. Det finns ingen gräns för hur mycket du kan tjäna på någon av sparformerna. Tänk dock på att i vissa fall beskattas du med 30% på vinsten från värdepapper eller räntor. I andra fall beskattas du fyra gånger om året i form av schablonskatt. Den sistnämnde betalar du regelbundet oavsett om värdet på ditt konto ökar eller minskar. Schablonskatt baseras just på värdet av ditt konto.

Ja, barn eller omyndiga kan stå som ägare på ett investeringssparkonto.

Du kan välja mellan ett ISK-konto eller ett aktie- och fondkonto åt ditt barn. Sedan bestämmer du i vems namn kontot ska stå på, ditt eller barnets. Om du väljer att spara i barnets namn får de tillgång till pengarna på sin 18 årsdag. Öppnar du istället ett konto i ditt namn får barnet pengarna när du bestämmer, snarare än automatiskt den dagen de blir myndiga. Vill du bestämma när barnet ska få pengarna är det bäst att öppna kontot i ditt namn.

Att spara till barn är ett bra sätt att göra vuxenlivet lite enklare. Barnet kan då eventuellt ha råd med körkort, utlandsresor, studier eller kontantinsats till en bostad.

Vilket sparkonto passar dig?

Jämför alla sparkonto i vår översikt baserat på förmån och pris.