Checkkredit

De flesta företagen har säkerligen någon gång upplevt att ett utökat kassaflöde och likvidet hade varit nödvändigt. Det kan bero på sena inbetalningar från kunder eller akuta problem som krävt oplanerade inköp.

checkkredit