Checkkredit

De flesta företagen har säkerligen någon gång upplevt att ett utökat kassaflöde och likvidet hade varit nödvändigt. Det kan bero på sena inbetalningar från kunder eller akuta problem som krävt oplanerade inköp.

Creddo

 • Lånebelopp: 10 000 kr – ingen gräns
 • Låneperiod: 1 – 60 månader

Kompar

 • Lånebelopp: 10 000 – 7 000 000 kr
 • Låneperiod: 30 dgr – 3 år
 • Ränta: Fast månadsavgift

OPR företagslån Flex

 • Lånebelopp: 30 000 – 1 000 000 kr
 • Låneperiod: 6 – 24 månader
 • Ränta: Bedöms individuellt

Froda

 • Lånebelopp: 10 000 – 15 000 000 kr
 • Låneperiod: 30 dgr – 60 månader
 • Ränta: Fast månadsavgift

Qred

 • Lånebelopp: 10 000 – 2 000 000 kr
 • Ränta: Fast månadsavgift

Lendo Företagslån

 • Lånebelopp: 50 000 – 2 000 000 kr
 • Låneperiod: 1 – 15 år
 • Ränta: 2,95 – 29,95 %

Capitalbox

 • Lånebelopp: 20 000 – 3 500 000 kr
 • Låneperiod: 6 mån – 48 månader
 • Ränta: Bedöms individuellt

Fedelta

 • Lånebelopp: 25 000 – 1 000 000 kr
 • Låneperiod: 6 mån – 60 mån
 • Ränta: Fast månadsavgift

Zmarta Företagslån

 • Lånebelopp: 10 000 – 5 000 000 kr
 • Låneperiod: 30 dgr – 5 år
 • Ränta: Beror på bank

Krea Företagslån

 • Lånebelopp: 5 000 – 30 000 000 kr
 • Låneperiod: 30 dgr – 5 år
 • Ränta: Beror på bank

Det är alltid bättre att betala räkningen så snabbt som möjligt för att undvika dolda avgifter.

Oavsett anledning så finns det goda möjligheter för att kunna ta ett direktlån. Ett direktlån är ett typ av lån som betalas ut nästan på en gång. Du kan alltså ansöka om ett lån och redan inom en timme ha pengarna insatta på ditt konto.

I den här artikeln ska vi titta närmare på direktlån och vad som krävs för att beviljas ett sådant. Läs vidare för att ta reda på vad som är bra att veta innan du ansöker om ett direktlån.

Vad är ett direktlån?

Om du har sökt runt bland långivare kanske du har sett att vissa erbjuder direkt lån, ibland kallat lån med direkt utbetalning. Precis som namnet antyder är det alltså ett lån som betalas ut i stort sett med en gång efter att din ansökan om lånet blivit godkänd.

Utöver den snabba utbetalningen så skiljer sig inte direktlån från andra typer av snabblån, smslån eller privatlån utan säkerhet. Lån utan säkerhet kommer alltid med en del risker som vi kommer att återkomma till längre fram i artikeln.

Krav för att beviljas ett direktlån

Med tillgång till checkkredit så har du alltid pengar att dryga ut kassan med, när det blir nödvändigt.

Nedan ska vi gå igenom det du behöver veta när det kommer till checkkredit.

Vad är checkkredit?

Checkkredit, ibland även kallat företagskredit eller kontokredit, är ett slags lån som mer påminner om ett kreditkort snarare än ett traditionellt lån.

Syftet med checkkredit är att du snabbt ska kunna ha tillgång till pengar när behovet finns. När banken godkänner din ansökan om checkkredit, får du krediter kopplade till företagets konto som aktiveras när kontot hamnar under noll kronor.

Du kan få krediter på allt mellan 10 000 kronor upp till 5 miljoner kronor, förutsatt att banken erbjuder sådana summor samt att kraven uppfylls.

Den största fördelen med checkkredit är att du i många fall endast betalar ränta för det belopp du faktiskt använt. Om du blir beviljad en kredit på 400 000 kronor, men endast använder 200 000 kronor så betalar du endast ränta på 200 000 kronor. Men med det sagt kan det faktiskt tillkomma andra sorters avgifter. Dessa ska vi gå igenom nedan.

Du beviljas en viss summa krediter med en övre kreditgräns som kallas limit. Var din kreditgräns hamnar beror på företagets verksamhet och omsättning.

Checkkredit istället för att låna pengar?

Checkkredit behöver inte vara ett annat alternativ för de traditionella sätten att låna pengar på. Checkkredit uppfyller lite av en annan funktion.

En checkkredit kan ses mer som en trygghet eller en säkerhet vid tillfällen då kassaflödet och likviditeten tagit en paus. Med checkkredit kan du få fortsätta din verksamhet som vanligt.

Ett företagslån tas ofta för specifika inköp av större produkter eller renoveringar. Med andra ord tar du ett lån med ett precist mål och precist syfte. Oavsett om du använder hela lånet eller inte så betalar du bara ränta på det totala beloppet, från den dagen du fick ditt lån.

Företagskredit och checkkredit bör alltså inte ses som ett direkt alternativ till företagslån, utan ska ses som ett ekonomiskt komplement till ditt företag.

Krav för att få en checkkredit

Som vanligt med lån och krediter finns det en del krav som låntagaren måste uppfylla. Nedan listas de mest grundläggande kraven som alla företag måste uppfylla för att kunna beviljas checkkrediter.

 • Företaget måste vara registrerat i Sverige
 • Ha en godkänd F-skattsedel
 • Måste ha varit aktiv i minst sex månader

Banker kan komma att kräva att företaget bedriver en viss sorts verksamhet, och/eller att företaget uppnår en viss omsättning.

Checkkredit för enskild firma

Vilken slags företag du bedriver spelar ingen roll för huruvida du kan få en checkkredit. Enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag kan alla utnyttja den här låneformen.

Men med det sagt kan det faktiskt vara mer besvärligt för en enskild firma att bli beviljad. I en enskild firma är det ingen skillnad på privatperson och företag. Alltså krävs det att din personliga ekonomi är bra nog, då den kommer ligga till grund för checkkrediten.

Du som ägare till en enskild firma kan också vara tvungen att gå i personlig borgen för lånet. Det betyder att du blir personligt ansvarig för att betala tillbaka skulden om företaget inte klarar av det. En sådan risk är värd att överväga ordentligt innan du fattar ditt beslut.

Nystartade företag

Precis som med en enskild firma så är det fullt möjligt för nystartade företag att kunna få en checkkredit. Däremot kan det uppstå problem när det kommer till hur länge företaget varit verksamt, samt omsättningen.

Nya företag kan ha svårt att bevisa en lönsam omsättning de första åren, vilket kan resultera i att ansökan nekas eller att räntan blir relativt hög. Även här, som i enskild firma, är det möjligt att banken vill se att ägaren av företaget går i personlig borget för lånet.

Checkkredit utan uc?

Tekniskt sett är det möjligt att ansöka om checkkredit utan UC. Men om banken vill se en personlig borgenär så krävs det dock att en kreditupplysning görs, vilket kommer ske via UC.

Avgifter för checkkredit

Det kan eventuellt finnas en del avgifter att hålla reda på. Exakt vad och hur mycket du kommer betala beror på vad just den banken har satt för villkor, krav och kostnader för checkkredit.

Du kommer alltid att betala en ränta på beloppen du nyttjat. Detta kallas för dispositionsränta. Har du checkkredit på 400 000 kronor men bara använt hälften av kapitalet kommer räntan räknas på den kredit du spenderat, alltså 200 000 kr. I de flesta fall ligger dispositionsräntan på 1-5%.

En del banker tar även ut en så kallad kontraktsränta. Det är en ränta som baseras på det totala beloppet du har tillgång till. I exemplet ovan hade du alltså betalat ränta för de 200 000 kronorna som du spenderat, samt en ränta på det totala beloppet på 400 000 kronor. Kontraktsräntan hamnar vanligtvis runt 0.5 – 2%.

Det är inte alla banker som har både dispositionsränta och kontraktsränta, men det kan förekomma. Se till att noga jämföra banker så du vet exakt vad som gäller.

Banker kan ibland även ta ut avgifter som årsavgift, hanteringskostnader och uppläggningsavgift.

Se till att kontrollera bankens uppgifter och villkor så du undviker överraskade kostnader.

Som I många fall kan en god kreditvärdighet vara det som ger dig bättre villkor och lägre räntor. Har du ett högt kreditvärde anses riskerna lägre för banken att låna ut pengar till dig, vilket kan resultera i bättre avtal för dig som kund.

Fördelar med checkkredit

Det finns många fördelar med checkkredit och vi har listat några av de bästa fördelarna nedan.

 • I de flesta fall betalar du bara ränta på det du använt och endast från och med att du utnyttjar krediten. Som sagt, det kan tillkomma en kontraktsränta, men så är inte alltid fallet.
 • Bra alternativ när du känner att du behöver ett lån men inte vill ta ett företagslån. Det är en trygghet och säkerhet som gör att din verksamhet lättare kan gå runt när intäkterna försenas.
 • Du har kapital och pengar vid behov.
 • I vissa fall är det möjligt att ansöka och bli beviljad checkkredit utan ett Bank-ID.

Risker med checkkredit

Som vi alla vet finns det även en del risker som uppstår när man ska låna pengar eller utnyttja krediter.

 • Om du får svårt att betala skulden och hamnar efter i dina fakturor så kan räntekostnaderna bli skyhöga. Att vara skuldsatt en längre tid kan resultera i stora kostnader, även om räntan och avgifterna är låga. Det är alltid en god idé att bli skuldfri så snabbt som möjligt.
 • Den möjligtvis största risken är att du kanske inte kan betala tillbaka hela skulden. Om du gått i borgen så blir du personligt ansvarig för att pengarna ska betalas tillbaka. Klarar du inte av det kan Kronofogden kopplas in.
 • Vidare är det viktigt att komma ihåg att man faktiskt handlar med lånade pengar när man utnyttjar sin kredit. Krediter kan skapa en falsk realitet om att du använder dina egna pengar. Sanningen är dock att vartenda öre måste betalas tillbaka med ränta. Undvik att spendera lånade pengar när det är möjligt.

Dynamisk checkkredit

Dynamisk checkkredit är lite annorlunda från den vanliga företagskrediten och checkkrediten, som beskrivits hittills i texten.

För att få en ansökan om en checkkredit godkänd analyserar banken det förgående årets årsredovisning. På så sätt får de en god överblick om företagets ekonomi och kan därefter bedöma om du kvalificerar för krediten samt under vilka villkor.

Dynamisk checkkredit utgår däremot från dina aktuella kundfakturor. Du får alltså ett erbjudande som baseras på hur det går för din verksamhet i dagsläget, inte fjolåret.

Den dynamiska checkkrediten analyseras av banken genom att du låter de för en överblick på ditt faktura- eller redovisningsprogram. När de har tillgång till uppgifterna så kan de göra ett erbjudande baserat på den data som finns registrerad.

Man kan se det som att långivaren tar kundfakturorna som säkerhet för lånet. Det betyder vidare att ju fler kunder du har, desto mindre riskabelt är det för banken att låna ut pengar. Därmed får du lägre ränta. Vidare behöver du inte årligen omförhandla villkoren för krediten, eftersom banken eller långivare ser resultatet av din verksamhet i realtid.

Vanliga frågor om checkkredit

En checkkredit fungerar likt ett kreditkort. Du ansöker om krediten från en bank som sedan gör en kreditprövning på dig och/eller företaget. Baserat på kreditvärdet så erbjuds du en kreditgräns (limit). Upp till limiten kan du spendera krediten fritt. Du kan spendera den när du vill och på vad du vill.

I regel betalar du bara ränta på den krediten du nyttjat, inte på hela kreditgränsen. Däremot kan det förekomma avgifter för kreditgränsen och uppläggningsavgifter, etc.

Du ska ha ett svenskt företag, alltså registrerat i Sverige. Företaget måste inneha en godkänd F-skattsedel och ha varit aktivt i minst sex månader.

Det kan uppstå andra krav såsom krav på omsättning eller krav på att du bedriver en specifik verksamhet.

Med dynamisk checkkredit krävs det i regel ingen annan säkerhet för lånet, som exempelvis företagsinteckningar.

Checkkredit är ett sätt att dryga ut sitt kassaflöde och likviditet, utan att behöva ta ett traditionellt företagslån. Med checkkredit får du tillgång till krediter som du kan utnyttja som du vill.

Du betalar endast ränta på det belopp som du använt, inte det totala beloppet som du har tillgång till. Alltså är det en flexibel lösning på likviditetsproblem.

Checkräkningskredit är ett slags lån som inte har en fullständig eller fastställd amorteringsplan. Checkräkningskreditens amortering anses inte vara en kostnad och påverkar därför endast balansräkningen. Räntan på checkräkningskredit är dock en kostnad som bokförs i resultaträkningen.

Checkredit klassificeras som långfristiga skulder och ska därmed bokföras i kontogrupp 23.

Du kan inte bokföra ett negativt belopp på en faktura. Du kan istället bokföra inköpet med ett positivt belopp (alltså inte som skuld) och byta plats på debet och kredit. Det rekommenderar bokföringsföretaget Bokio.

Vilket checkkredit passar dig?

Jämför alla checkkredit i vår översikt baserat på förmån och pris.